Kamenárstvo Granit pro PRÍRODNÝ KAMEŇ
ŽULA & MRAMOR
RIVERSTONE
Materiály

Materiály

ŽULA je magmatická hornina, ktorá sa skladá väčšinou z kremeňa so zrnitou štruktúrou a kryštálmi s rôznymi rozmermi a farbami. Má vysokú odolnosť voči oteru, tlaku a poveternostným vplyvom. Vďaka jej výborným fyzikálnym a mechanickým vlastnostiam je to správny materiál pre oblasti s intenzívnou premávkou v exteriéry a interiéri. Jej tvrdý povrch v rôznych prevedeniach býva ideálny pre komerčné plochy, v moderných obytných objektoch pre obkladenie podláh, stien, schodov, alebo aj pre kuchynské pracovné dosky, stoly či barové pulty.
Vzorkovník žuly

MRAMOR je hornina, ktorá obsahuje viac ako 95% kalcitu. Má široké spektrum farieb, textúry a kryštálov. Veľké množstvo spôsobov konečnej úpravy dovoľuje jeho vhodné využitie v každom prostredí, a tým dosiahneme zvýraznenie krásy prostredia najprirodzenejším spôsobom.
Vzorkovník mramoru

RIVERSTONE je kompozitný materiál z drobných kamienkov obalených v bezfarebnej či farebnej živici. Živica je mierne mäkšia ako kameň, preto leštený povrch sa stáva mierne zvlneným. To dodáva tomuto materiálu esteticky príjemný efekt a zlepšuje odolnosť proti poškriabaniu.
Vďaka svojim vlastnostiam je Riverstone vhodný do vlhkého prostredia ako sú kúpeľne, parné miestnosti a pod. Zároveň tento materiál má tendenciu byť oveľa teplejší ako mramor alebo iné prírodné materiály.
Vzorkovník riverstone

ONYX je kryptokryštalická forma kremeňa. Vyznačuje sa prúžkami, ktorých farby siahajú od bielej až po čiernu, s výnimkou niektorých odtieňov ako je fialová alebo modrá.
Vzorkovník onyxu

TRAVERTÍN je druh vápenca, vznikajúceho vyzrážaním zo sladkovodných minerálnych, prípadne termálnych prameňov. Pre travertíny je charakteristická pórovitá štruktúra. Farba horniny je premenlivá v závislosti od prímesí. Môže byť biely až svetložltý, prípadne svetlosivý, fialový. Travertíny sa využívajú ako stavebný a obkladový kameň.
Vzorkovník travertínu

VÁPENEC Vápenec je sedimentárna hornina tvoriaca spolu s dolomitom štyri pätiny všetkých sedimentov na povrchu Zeme. Čisté vápence sú biele. Rôzne prímesi ich zafarbujú do šeda, červena, najmä ak sú vystavené zvetrávaniu. Pre jeho relatívnu mäkkosť je dobre opracovateľný, tak sa využíva ako obkladový kameň na budovy.
Vzorkovník vápencov