Kamenárstvo Granit pro PRÍRODNÝ KAMEŇ
ŽULA & MRAMOR
RIVERSTONE
Zaujímavosti

Zaujímavosti

uvolňovanie odvŕtaných blokov

uvolňovanie odvŕtaných blokov BLUE EYES Canada

Afrika, Zimbabwe, vek horniny viac ako 590 mil. rokov

NERO ZIMBABWE NERO ZIMBABWE

Nórsko, vek horniny priblizne 250 mil. rokov (BLUE PEARL)

BLUE PEARL BLUE PEARL

AZUL MACAUBAS Argentina

AZUL MACAUBAS AZUL MACAUBAS